niedziela, 6 marca 2016

High Tatras - Slovakia

The most beautiful mountain trails in the High Tatras - Slovakia

Najpiękniejsze szlaki w Tatrach Wysokich - Słowacja


The High Tatras are one of the most attractive tourist regions in Slovakia. Favorite ski, tourist, and health resort in the High Tatras, Slovakia is Štrbské Pleso. It is a city and the lake of the same name. Štrbské Pleso is one of the most beautiful lakes in the Slovak High Tatras. It is empty, quiet and really lovely ...


Wysokie Tatry są jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych na Słowacji. Najpopularniejszym ośrodkiem narciarskim, turystycznym i zdrowotnym w Wysokich Tatrach jest Szczyrbskie Jezioro. To miasto i jezioro posiadające tą samą nazwę. Szczyrbskie jezioro jest jednym z najpiękniejszych jezior w słowackich Tatrach Wysokich. Jest tu spokojnie, cicho i naprawdę pięknie...

The region provides active leisure activities for families and demanding tourists. Each person visiting here will find something for themselves. Strbske Pleso is a town of outstanding interest, which brings more and more visitors each year. Both natural and cultural factors of the place impact on the increasing amount of tourists.

Region ma do zaoferowania aktywne formy spędzania czasu wolnego dla rodzin i wymagających turystów. Każda z osób tu przybywających odnajdzie coś dla siebie. Szczyrbskie jezioro jest miejscowością o wybitnych walorach turystycznych. Czynniki naturalne i kulturowe tego miejsca wpływają na rosnącą ilość turystów


On the shore you can see the characteristic triangular hotel building Patria.  
Nad brzegiem możesz zobaczyć charakterystyczny trójkątny budynek hotelu Patria.
 One of the most popular recreational attraction, which we find in the resort is the possibility to go by boat on Lake.
Jedną z najbardziej znanych atrakcji rekreacyjnych, jaką odnajdziemy  w miejscowości jest możliwość pływania łódką po jeziorze.


 Štrbské Pleso it is a starting point for a host of popular hikes including to  and Rysy, Popradské pleso, Kriváň  and many others. I was in the High Tatras several times. I want to show you the  most beautiful, in my opinion, mountain trails.

Szczyrbskie jezioro jest punktem wyjścia dla wielu popularnych szlaków, takich jak Rysy, Popradské pleso, Kriváň i wielu innych. Byłam w Tatrach Wysokich kilkakrotnie. Chciałabym Ci pokazać kilka szlaków, które najbardziej utkwiły mi w pamięci.

 1) Popradke pleso - Ostrva - Batizovské pleso - Velicke pleso - Tatranska Polianka

My favourite longest and most beautiful trail which I made in the Tatra Mountains. 
We begin in Popradske Pleso, how quickly we get to the lake Popradske Pleso and mountain hut Chata pri Popradskom plese.
 
Mój ulubiony, najdłuższy i najpiękniejszy szlak na jakim byłam w  Tatrach.
Szlak rozpoczynamy od przystanku kolejowego Popradske pleso, z którego szybko przedostajemy się do Popradskiego stawu i schroniska przy Popradskim stawie.
Unique object located near Popradske Pleso, is a symbolic cemetery - Tatransky symbolický cintorín. It is a place to commemorate the people who died in the mountains. It has an international character, commemorates all people who died during mountain expeditions. Its area is about 160 memorials plaques and 50 hand-carved wooden crosses. The initiator of the creation of the place was the painter Otakar Stafl, he also started the construction work.

Miejsce warte uwagi to znajdujący się nieopodal Popradzkiego stawu cmentarz – Tatrzański Cmentarz Symboliczny. Symbolicky Cintorin ma charakter międzynarodowy, upamiętnia wszystkie osoby które zginęły podczas górskich wypraw. Na jego obszarze znajduje się około 160 tablic pamiątkowych oraz 50 ręcznie wyrzeźbionych drewnianych krzyży. Pomysłodawcą stworzenia miejsca był malarz Otakar Stafl, on również rozpoczął prace budowlane.
The next point on trail is Ostrva.
Następnym punktem na szlaku jest Osterwa
Ostrva from this perspective looks scary, but the trail bypasses the dark wall. This leads to the top slowly and gently, wide switchbacks. Panorama of the this place is incredibly. This is a must experience for yourself.
 
Osterwa z tej perspektywy wygląda dość groźnie, ale szlak jest poprowadzony tak, żeby ominąć te mroczne ściany. Pod górę idziemy powoli szerokimi zakosami, co nie jest bardzo męczące. Panorama z tego miejsca jest niezwykła. Musisz to przeżyć na własnej skórze.


Widok na Szczyrbskie jezioro. View of the Štrbské Pleso

Next we follow at lake Batizovské pleso.
Dalej kierujemy się do Batyżowieckiego stawu.

 
Next we go to mountain hut Sliezsky dom and Velicke pleso.
Następnie udajemy się do schroniska górskiego Sląski dom i Wielickiego stawu.Trail finish in the Tatranska Polianka. Long trip (approx. 8 hours), but does not demanding , and at the same time providing a large dose of experience.

Szlak kończy się na stacji kolejowej Tatranska Polianka. Szlak jest długi (ok.8 godzin), ale nie wymagający, zapewnia dużą dawkę wrażeń.

2) Stary Smokovec - Hrebienok - Vodopady Studeneho potoka - Kotlina Piatich Spisskych  plies
 
The trail begins in the Stary Smokovec. From here we go to Hrebienok. We can get there by foot or by cable car.

Szlak rozpoczyna się w Starym Smokovcu. Stąd musimy dostać się na Hrebienok. Możemy tam dotrzeć pieszo lub kolejką linową.  On the way we pass Vodopady Studeneho potoka
Po drodze mijamy Wodospady Zimnej Wody
 


Surrounding the Valley of the Kotlina Piatich Spisskych  plies is impressive!
 Otoczenie Doliny Pięciu Stawów Spiskich jest niesamowite!

 

1 komentarz :